DocDBHyperNewsIndico
menu
Home

Collaboration

Operations

Research

User Information

Committees

Technical Board

Chair : Weiguo Li(IHEP, liwg@ihep.ac.cn ) (Term: summer 2021)

Member : Qun Ouyang, Wolfgang Kuhn, Gianluigi Cibinetto, Yangheng Zheng, Jianbei Liu

Organization : 

Responsibilities :

 

Publication Committee

Standing members(2018.11 - 2021.11)

Ryan Mitchell (Chair), Guy Wilkinson, Fred Harris, Roy Briere, Beijiang Liu

Additional members(2020.11 - 2021.11)

Eva Gersabeck, Yangheng Zheng, Nils Huesken, Wenbin Qian, Yutie Liang

Organization :

Responsibilities :

 

Shift Committee

Chair: Alex Zhemchugov (Term: summer 2020)

Members: Alex Zhemchugov, Mali Chen, Tao Luo, Guang  Zhao(Term: summer 2022)

Organization:

Responsibilities:

Speakers Bureau

Chair: Zhiqing Liu (SDU, z.liu@sdu.edu.cn) (Term: simmer 2021)
Deputy Chair:  Beijiang Liu (IHEP, liubj@ihep.ac.cn) (Term: simmer 2022)

Members: FabrizioBianchi,Alex Zhemchugov, Eva Gersabeck (Term: summer 2021)
                 Steve Olsen, Roy Briere, Liang Sun, Zhengyun You (Term: summer 2022)

Organization:

Responsibilities: